Skip to main content Skip to footer site map
It looks like you are visiting our site from the United States. Click to view our US site. STAY ON THIS SITE Vypadá to, že navštěvujete naše stránky ze Spojených států. Kliknutím zobrazíte naše americké stránky. Zůstaňte na těchto stránkách

Význam testování

29 Sep 2021

Pravidelné testování a kontroly PVS mají zásadní význam pro to, aby vaše zařízení kontrolovalo tak, jak má. Náš průvodce a video PVS vám ukážou, jak je provádět správně a v požadovaných intervalech.

U všech zařízení je důležité pravidelné testování, kterým se kontroluje nejen shoda, ale také se zabraňuje propuštění nevyhovujících výrobků a maximalizuje se efektivita výroby. Pokud vlastníte detektor kovů nebo rentgenový systém, pravidelným testováním zjistíte, zda zařízení detekuje podle vašich představ.

Jak mám své zařízení testovat?

  1. Pravidelné testování. Pravidelné testování naplánujte a jasně zdokumentujte, testování provádějte na začátku každé směny, mezi každou změnou výrobku a nejméně jednou za hodinu. U některých produktů a postupů může být nutné častější testování.
  2. Intervaly. Je důležité provádět testy každou hodinu nebo v kratších intervalech, protože v případě zjištění závady se vadný výrobek najde rychleji.
  3. Opakované testování. Výrobky z vadné šarže musí být staženy z výrobní linky, znovu otestovány a ověřeny před opuštěním závodu.
  4. Vlastní značka. Jste-li výrobcem vlastní značky, dohodněte si se svým zákazníkem písemně jakékoli odchylky od zkušebních postupů.

Jak mi může zařízení Loma pomoci při testování?

Pro usnadnění testování jsou všechny detektory kovů a rentgeny Loma vybaveny automatickým systémem PVS (Performance Validation System, systém validace výkonu), který pravidelně upozorňuje obsluhu na nutnost provést test v předem stanovených intervalech.

Jak se provádí test PVS?

Při testu PVS prochází zařízením zkušební balíčky spolu se zkušebními kusy, aby se ověřilo, že zařízení účinně detekuje na stanovených úrovních. Je důležité, aby se čerstvé zkušební balíčky vytvářely s frekvencí, která odpovídá povaze, trvanlivosti a době skladování dotčeného výrobku. Pokud použijete „prošlé“ zkušební balíčky, nebudou odrážet stejné vlastnosti jako systémem kontrolované výrobky. Podívejte se na naše video, ve kterém se dozvíte více o tom, jak systém LOMA Performance Validation System funguje.

Jaké další testy by měly být prováděny?

Kontrolní systémy jsou navrženy s několika systémy zabezpečenými proti selhání, včetně upozornění na plný zásobník a vyřazovacích systémů, které je třeba často kontrolovat.

Jak nejlépe pečovat o naše zařízení?

Není to sice test, ale stejně jako u jiných zařízení je důležitá pravidelná údržba a servis. Díky údržbě lze zjistit známky opotřebení a napravit je dříve, než se projeví opravdová závada. Údržbu a servis by měl provádět původní výrobce nebo vaši technici, pokud byli odpovídajícím způsobem vyškoleni.

Je rozumné investovat do některé z kompletních sad náhradních dílů LOMA, které obsahují nejpoužívanější kritické náhradní díly, jako jsou například rozvodové řemenice, abyste mohli v případě potřeby okamžitě vyměnit běžně používané díly.

Zvažte také investici do pravidelného čištění, které chrání před bakteriální kontaminací a udržuje všechny součásti bez nečistot. Stroj vám pak poskytne naprostou spolehlivost a optimální výkon.

Kde najdu více informací?

Naši odborníci vám pomohou udržet plnou provozuschopnost. Můžete nás kontaktovat zde.

Návrat na blog