Ochrana oznamovatelů

LOMA Systems s.r.o.

Obchodní společnost Loma Systems s.r.o.  se sídlem U Lomy 1069, Dobřany, PSČ  334 41, IČ 26368218 zřídila v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, dále též „Zákon“, vnitřní oznamovací systém (VOS).

Níže najdete všechny oznamovací kanály spolu s popisem, jak oznámení podat. S oznámením, které podáte, se může seznámit pouze příslušná osoba. Nikdo jiný nemá k oznámením přístup, pokud k tomu neudělíte souhlas.

Příslušná osoba

JUDr. Jana Kopáčková
advokát
Petrovická 283
344 01 DOMAŽLICE
Telefon: +420 603 591 988

Způsoby oznamování

Přijímáme oznámení všemi povinnými kanály, a to písemně, ústně a osobně.

  • Písemně

Zabezpečeným formulářem: ZDE (přístupový kód je V0bcp934Wt)

  • Jinými způsoby

Zabezpečený formulář umožnuje vložení i ústní nahrávky.

Po domluvě s příslušnou osobou na výše uvedených kontaktech je možné podat oznámení osobně nebo prostřednictvím telefonu.

Vyloučení

Obchodní společnost Loma Systems s.r.o. využívá v souladu se Zákonem svého oprávnění a vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro naši společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona (to znamená, že přijímáme pouze oznámení od zaměstnanců, účastníků odborných stáží či odborných praxí a uchazečů o zaměstnání).

Externí oznamovací kanál

Více podrobností o ochraně oznamovatelů a možnosti podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR najdete na https://oznamovatel.justice.cz/

Jak správně poslat oznámení?

  • Vždy posílejte pravdivé informace
  • Buďte co nejvíce konkrétní a podrobně popište situaci a osoby, kterých se to týká a napište co nejvíce detailů
  • Pokud je potřeba, nahrajte i přílohy

Vědomě nepravdivé oznámení

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno, a to pokutou až do výše 50.000,- Kč.