Skip to main content Skip to footer site map
It looks like you are visiting our site from the United States. Click to view our US site. STAY ON THIS SITE Vypadá to, že navštěvujete naše stránky ze Spojených států. Kliknutím zobrazíte naše americké stránky. Zůstaňte na těchto stránkách

Skryté finanční výhody kontrolních a detekčních systémů

16 Dec 2021

Kontrolní systémy jsou klíčové pro bezpečnost zákazníků a ochranu značky, avšak často se přehlíží jejich finanční potenciál. Naše tři příklady to vysvětlují.

Investice do kontrolních řešení jsou obvykle motivovány potřebami bezpečnosti a dodržování předpisů, aby se zajistilo, že spotřebitelé budou mít trvale k dispozici výrobek bez kontaminantů, a tím se ochrání pověst značky na trhu. Přestože bezpečnost spotřebitelů je stále na prvním místě, moderní kontrolní technologie mohou výrobcům potravin přinést skutečné finanční výhody. Uvádíme několik scénářů, které tyto komerční benefity zdůrazňují, a tři reálné příklady, které vám pomohou udělat si o tom lepší obrázek.

Obchodní přínosy kontroly

  1. Dodržování hmotnosti. Kontrolní systém může kontrolovat hmotnost výrobku, což je důležité pro dodržení legislativy, spokojenost a důvěru zákazníků a v konečném důsledku i pro udržení listingu výrobku. Naopak příliš velký výdej výrobku může sice konečný zákazník uvítat, ale v konečném důsledku to může vést k velkým finančním ztrátám výrobce a také k plýtvání potravinami.
  2. Kodex správné praxe maloobchodníků. Velké maloobchodní řetězce mají přísné normy bezpečnosti potravin, které musí jejich dodavatelé dodržovat. Tyto normy obvykle stanoví, jaký typ systému detekce cizích předmětů je třeba použít, jakým způsobem by měly být zmetky odstraňovány z linky, kritéria „selhání“, jak by měl být auditován výkon zařízení a jaké záznamy je třeba vést. Chcete-li tedy vůbec mít šanci získat další kontrakt, musíte mít k dispozici správné kontrolní zařízení, které splňuje požadavky kodexu správné praxe. Tato investice se vám ovšem vyplatí, když si vás řetězec vybere jako svého dodavatele.
  3. Audit bezpečnosti potravin. Kontrolní systémy pomáhají při auditech, protože zásadním způsobem zajišťují transparentnost a jistotu, že jsou dodržovány normy a certifikace bezpečnosti potravin. Bez splnění požadavků auditu, které pomáhá zajistit správné kontrolní zařízení fungující jako kritický kontrolní bod (CCP), může být certifikace odebrána, což bude mít za následek, že s vámi prodejci a zákazníci přestanou obchodovat a vy přijdete o tržby.
  4. Zmírnění škod. Při kontrole zajišťujete, že spotřebitel vždy obdrží výrobky bez kontaminantů, a předcházíte tak stažení výrobku z trhu, které by poškodilo důvěru spotřebitelů, dlouhodobě by finančně poškodilo značku a ovlivnilo prodej. Rychlost, s jakou se takové zprávy šíří po sociálních sítích, učinila ze stažení výrobku z trhu nejhorší noční můru každé značky, takže spolehlivá kontrola, která takovým situacím předchází, je v dnešní době o to cennější.

Jaký kontrolní systém přináší největší finanční zisk?

Všechna kontrolní řešení přinášejí finanční výhody, pokud jsou spojena se správnou aplikací. Zde uvádíme tři reálné příklady, které vám pomohou získat lepší představu.

  • Kontrolní vážení. Naše řada kontrolních vah CW3 je maximálně přesná, takže můžete plně dodržovat hmotnostní legislativu a minimalizovat zbytečný výdej výrobků. Použitím kontroly hmotnosti ke snížení výdeje výrobků dosáhnete působivých úspor. Pokud například ušetříte pouhých 0,13 centů na jednom balení čaje, může to znamenat 30 888 € ročně.

Úspora při snížení množství výdeje o 1 gram u 450g balení čajových lístků:
0,11 centů Úspora na balení
17,16 centů Úspora za minutu (při 150 balení/min)
10,30 € Úspora za hodinu
123,55 € Úspora za den (při 12hodinové směně)
30 888 € Úspora za rok (při 250 pracovních dnech).

 

  • Rentgenová kontrola. Naše rentgenová řada X5 se zaměřuje nejen na identifikaci kontaminantů, ale také na kontrolu celistvosti výrobku. Tyto kontroly šetří drahocenný čas lidských zdrojů, jsou velmi efektivní a umožňují pracovníkům plnit jiné úkoly. Vzhledem k tomu, že rentgenové kontroly celistvosti výrobků jsou přesnější a vidí i tam, kam lidské oko nedohlédne, může automatizovaná kontrola pomoci vašim výrobkům dostat se k zákazníkům v takovém stavu, v jakém jste zamýšleli, aby zkušenost spotřebitele byla bezchybná.
  • Detekce kovů a kombinovaná kontrola. Naše kontrolní systémy RUN-WET® jsou speciálně navrženy pro mokré a náročné prostředí, kde se často a důkladně čistí. Kromě toho, že nabízejí hygienickou konstrukci, která se snadněji čistí a rychleji schne, mohou tyto stroje pracovat i za mokra, a maximalizovat tak dobu provozu výroby.

ZISKY Z PROVOZUSCHOPNOSTI VÝROBY:
Dramaticky zkrácená doba čištění
Žádná nutná doba sušení
Prodloužená doba provozuschopnosti výroby
Celkové zvýšení efektivity výroby

 

NÁVRATNOST NÁKLADŮ:
Méně prostojů zaměstnanců, protože návrat zpět k výrobě je rychlejší
Zvýšená produktivita závodu
Úspory za hodinu a směnu
Výrazné úspory nákladů za rok

 

 

Ačkoli je motivem kontroly obvykle bezpečnost spotřebitelů, dodržování právních předpisů a kodexů správné praxe prodejců a používání nejnovějších kontrolních a detekčních technologií přináší i hmatatelné finanční zisky. Po určité době se tyto zisky významně projeví na výsledcích hospodaření a pomohou vašemu podniku k dalším úspěchům.

Kde najdu více informací?

Pokud byste chtěli získat další informace o finančních výhodách našich kontrolních systémů, mohou vám pomoci důvěryhodní poradci společnosti LOMA. Můžete nás kontaktovat zde.

Návrat na blog