Skip to main content Skip to footer site map
It looks like you are visiting our site from the United States. Click to view our US site. STAY ON THIS SITE Vypadá to, že navštěvujete naše stránky ze Spojených států. Kliknutím zobrazíte naše americké stránky. Zůstaňte na těchto stránkách

MODERNIZACE KONTROLY PŘINESLA O 30 % VYŠŠÍ SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ

Irská společnost Swift Fine Foods, která je pevně zakotvená na trhu s prémiovými potravinami, vyrábí kvalitní hotová jídla, polévky a polotovary pro maloobchody. Část jejího úspěšného podniku je také zaměřena na zásobování stravovacích zařízení, zejména v sektoru zdravotnictví. V Irsku je neustále rostoucí společnost Swift Fine Foods největším výrobcem hotových jídel, přičemž její nejmodernější závod na výrobu potravin se nachází v oblasti Lough Egish v hrabství Monaghan.

Výzva pro Swift Fine Foods
Zatímco v minulosti se podnik spokojil s detekcí kovů pomocí běžných detektorů, z obchodního a bezpečnostního hlediska uvažoval, že by bylo výhodné rozšířit kontrolu tak, aby zařízení hledalo více než jen kovy. Proto se vedení rozhodlo prozkoumat možnost modernizace svého kontrolního zařízení.

Stále větší výzvou pro společnost Swift Fine Foods jsou četné zdroje kontaminace, které se mohou objevit během výroby.

Například u zeleniny, která se dováží hromadně, je sice nutné, aby prošla náročným procesem čištění, ale přesto je třeba zkontrolovat, zda neobsahuje kontaminanty, jako je například hrubý písek.

Některé receptury navíc s sebou nesou riziko kontaminace kostmi, což by mělo negativní důsledky pro jejich prodejce a zákazníky ve zdravotnictví.

Stručný popis
Společnost Swift Fine Foods, která již mnoho let úspěšně provozuje své linky na výrobu potravin s detektory kovů, oslovila společnost QPM, distributora Loma v Irsku, aby s ní prodiskutovala, jak by bylo možné zlepšit její kontrolní techniky nad rámec detekce kovů ve výrobním závodě v Irsku.

Úkolem bylo také najít řešení, které by vyhovovalo jejich rozpočtovým omezením.

Týdenní potřeba kontrolní detekce pro: 180 000 jídel 12 tun potravinářských a zdravotnických výrobků.

 

Food X-ray inspection system used by Swift Fine Foods

Řešení LOMA

 • Rentgenové systémy X5 Spacesaver a X5C
 • Kontrola kontaminantů, hmotnosti a objemu výrobků
 • Vyřazovací zařízení Pusher

Chcete-li zjistit, jak může X5 Space Saver pomoci vaší aplikaci, nebo získat obecné informace, volejte 0 377 183 831 nebo e-mailem na níže uvedeném odkazu.

Vyžádejte si více informací

Řešení

Společnost QPM provedla na základě zadání kompletní audit podniku Swift Fine Foods, aby určila správné řešení pro jeho produktové řady. Na základě tohoto auditu pak QPM doporučila a předvedla zařízení X5 Spacesaver, které detekuje různé kontaminanty, kontroluje hmotnost a celistvost výrobků a díky funkcím zabezpečení proti selhání může společnosti Swift Fine Foods garantovat dodržování kodexu správné praxe maloobchodníků.

Po první úspěšné instalaci X5 Spacesaver pak firma dále zavedla zařízení X5 Spacesaver, do všech linek, protože nabízelo nejmenší rozměry. Tyto stroje X5C byly navrženy s vyřazovacím mechanismem na gravitačním válečkovém dopravníku a s nezbytnými pojistkami proti selhání.

Paddy Grimes, ředitel společnosti Swift Fine Foods, se k jejich investici vyjádřil takto:

„Tento projekt představoval značnou investici, která se týkala všech našich výrobních linek. Oslovili jsme různé dodavatele zařízení pro kontrolu a detekci a nakonec jsme vybrali zařízení X5 Spacesaver a následně rentgenový X5C od společnosti Loma. Podpora ze strany společností Loma a jejího distributora QPM byla vysoce profesionální. Tým Loma zajistil správné kontrolní řešení pro náš podnik.

Z finančního hlediska u nás návrh společnosti Loma obstál a z obchodního hlediska jsme nyní ve velmi silné pozici, protože můžeme našim zákazníkům říci, že všechny naše linky jsou plně kontrolovány na kontaminanty, což vedlo k uzavření nových smluv. To je velmi důležité vzhledem k tomu, že spolupracujeme s předními maloobchodními řetězci a poskytovateli zdravotní péče, u nichž je bezpečnost klíčová.“

 

Výhody pro společnost Swift Fine Foods

 • Díky přechodu od běžné detekce kovů na rentgenové zařízení mohou nyní odhalit mnohem více.
 • Detekce kovů se zlepšila ze 4 mm na 1,5 mm.
 • Zařízení X5 je nejcennějším zařízením na jejich výrobní lince, protože kontroluje, zda výrobek neobsahuje různé kontaminanty včetně kamínků, skla a tvrdých plastů.
 • Silná komerční pozice díky rentgenu na všech linkách, které pomáhají zajistit nové zakázky pro firmu.
 • Společnost Swift Fine Foods snížila počet stížností zákazníků o 30 %.
 • Zkušenosti obsluhy zařízení jsou pozitivní, protože se zařízení snadno ovládají.

  „Díky řadě X5 se snížil počet stížností zákazníků o 30 % a byly uzavřeny nové smlouvy.“
Swift Fine Foods Ready Meal Producer

„Z celého srdce doporučuji společnost Loma, jejího distributora QPM a zařízení Loma X5. Důvody jsou tyto: stroje jsou prvotřídní, podpora vynikající, a také jsem potěšen, že X5 splňuje vše, co jsme specifikovali, a ještě něco navíc.“

Paddy Grimes, ředitel společnosti Swift Fine Foods

Potřebujete více informací nebo radu, jaké řešení je nejlepší pro vaši výrobní linku?

VYŽÁDEJTE ODBORNÍKA