Skip to main content Skip to footer site map
It looks like you are visiting our site from the United States. Click to view our US site. STAY ON THIS SITE Vypadá to, že navštěvujete naše stránky ze Spojených států. Kliknutím zobrazíte naše americké stránky. Zůstaňte na těchto stránkách

Pochopení bezkovové zóny

1 Jun 2021

Jste frustrovaní z toho, že váš detektor kovů bez zjevného důvodu vyřazuje výrobky, a způsobuje tak prodlevy či výpadky ve výrobě potravin? Dobrou zprávou je, že existuje jednoduchý způsob, jak se tomuto problému vyhnout. Stačí si zjistit více o bezkovové zóně (MFZ), která snadno zajistí bezproblémový chod vaší linky. 

Co je to bezkovová zóna? 

Detektory kovů jsou konstruovány tak, aby se vysokofrekvenční magnetické pole detektoru nacházelo v kovovém pouzdře přístroje. Přesto se však může stát, že dojde k úniku elektromagnetického pole z apertury detektoru. Tato oblast v okolí apertury detektoru kovů, známá jako MFZ, by proto měla být prosta jakéhokoli pevného nebo pohyblivého kovu, aby se zabránilo falešnému vyřazování výrobků. Je důležité na MFZ pamatovat, protože tři až čtyři telefonáty týdně, které vyřizuje technické oddělení společnosti LOMA, souvisí právě s kovem v této zóně. 

Jaké jsou příznaky kovu v MFZ? 

Pokud umístíte kov příliš blízko detektoru kovů (tj. v zóně MFZ), dojde k prudkému nárůstu signálu, což vede k falešnému vyřazení a narušení výrobní linky. To se může jevit jako náhodné nebo řídit určitým vzorcem, záleží na tom, jaký typ narušení způsobuje problém (pohyblivý nebo nepohyblivý kov). Může to také vyvolat příznaky, jako je znečištěný pás nebo používání vysílaček. 

Jak mohu zajistit bezkovovou zónu? 

Metal Free Zone Example

Abyste si zajistili MFZ, musíte vědět, jak ji vypočítat. Výpočet se liší v závislosti na dvou klíčových faktorech; zda se jedná o pohyblivý, nebo nepohyblivý kov. Doporučuje se následující: pevný kov musí mít od otvoru apertury vzdálenost 1,5 násobku výšky apertury a pohyblivý kov vzdálenost 2 násobku výšky apertury. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla jsou propadové systémy, které jsou integrovány do plnicích a uzavíracích pytlovacích strojů s žlabem procházejícím aperturou. Tyto jednotky jsou obvykle konstruovány s přivařenými nebo přišroubovanými skružemi, které udržují pole nasměrované nahoru do žlabu, čímž zabraňují jeho šíření do konstrukce a nestabilitě. 

Nepohyblivý kov 

Příklady nepohyblivých kovů: kryty dopravníků, tovární přípravky, jiné výrobní linky atd. 

Výpočet – 1,5× výška apertury. Pokud je například výška apertury 200 mm, vynásobte ji 1,5, což znamená, že MFZ bude 300 mm od okraje apertury detektoru kovů.

Pohyblivý kov 

Příklady pohyblivých kovů: válečky, motory, osobní předměty, jako jsou klíče atd.  

Výpočet – 2× výška apertury. Pokud je například výška apertury 200 mm, vynásobte ji číslem 2,0, což znamená, že MFZ bude 400 mm od okraje apertury detektoru kovů.

Poznámka: Horní, zadní a spodní část hlavy nemusí být v určité vzdálenosti, protože ocelový plášť blokuje signály. Můžete se však spolehnout na použití 1× výšky apertury, což ovšem nebude platit pro velké hlavy. Výše uvedené údaje vycházejí z obecného pravidla pro detektor kovů IQ4. 

Návrat na blog

Potřebujete podporu nebo náhradní díly?

POŽADAVEK NA PODPORU