Skip to main content Skip to footer site map
It looks like you are visiting our site from the United States. Click to view our US site. STAY ON THIS SITE Vypadá to, že navštěvujete naše stránky ze Spojených států. Kliknutím zobrazíte naše americké stránky. Zůstaňte na těchto stránkách

LOMA SYSTEMS® PŘICHÁZÍ CW3 RUN-WET®

12 May 2021

Jako lídr v oblasti navrhování a výroby kontrolních zařízení pro potravinářský a farmaceutický průmysl uvedla společnost LOMA SYSTEMS® v nedávné době na trh své nové průkopnické systémy CW3 RUN-WET® Combo a CW3 RUN-WET® Checkweigher.

Tento krok reaguje na zvýšené požadavky výrobců potravin na zlepšenou hygienu a účinnost čištění kontrolních zařízení a také na zkrácení prostojů strojů kvůli častým a náročným režimům mytí.
CW3 RUN-WET® Combo je kombinovaný systém detektoru kovů a kontrolní váhy, zatímco CW3 RUN-WET® Checkweigher je samostatný systém kontrolní váhy. Oba tyto produkty mají stupeň krytí IP69 a jsou navrženy podle nejnovějších průmyslových zásad pro dosažení optimálních hygienických standardů.

U současných kontrolních systémů může často docházet k nákladným výrobním prostojům, a to jak kvůli časově náročnému a obtížnému čištění, tak i kvůli čekání na vysušení zařízení. Nechráněné citlivé elektrické části strojů je často nutné před mytím „obalit“, aby se zabránilo jakémukoli vniknutí vody, což bývá jedna z nejčastějších příčin selhání součástí a následně i celého systému. Některé kontrolní váhy a systémy detekce kovů navíc nejsou vhodné pro potravinářská prostředí s vysokými hygienickými nároky a častými mycími cykly. Nedostatečné účinky čištění pak často znamenají přetrvávající bakteriální kontaminaci v potravinách, jež stále zůstává jednou z největších příčin stažení z oběhu.

Při vývoji systémů RUN-WET® společnosti Loma byly zohledněny požadavky a zpětná vazba od mnoha zákazníků. Navržením mnohem hygieničtějšího provedení, které se rychleji a snáze čistí, lze minimalizovat riziko bakteriální kontaminace, což zvyšuje bezpečnost potravin a zároveň vyhovuje nejpřísnějším kodexům správné praxe a normám bezpečnosti potravin.

Jsou navrženy tak, aby odolaly náročným podmínkám vysokotlakého a vysokoteplotního hlubokého čištění, a jsou proto vhodné do potravinářského prostředí, kde jsou zpracovávány např. bílkoviny, mléčné výrobky, maso, ryby, polotovary a další.

V návaznosti na mnohé předpisy EHEDG nabízejí systémy RUN-WET® Combo a Checkweigher celou řadu nových technologií a funkcí inteligentního designu, které ulehčují život výrobním podnikům. Zahrnují například snáze omyvatelné rámy, jejichž povrch je navržen tak, aby z něho snáze stékala voda, mají minimální počty svarů a méně míst, kde může docházet k hromadění kontaminantů, což umožňuje optimální hloubkové čištění se sníženým rizikem pronikání vody. Odnímatelné horní panely poskytují snadný přístup k čištění dopravního pásu bez ohrožení bezpečnosti a zakryté motory, ovládací prvky a pneumatika se stupněm krytí IP69 jsou odolné vůči vysokotlakému a vysokoteplotnímu mytí. Další výhoda systémů spočívá v tom, že po umytí nevyžadují žádnou dobu sušení a možnost okamžitého spuštění tak výrazně zvyšuje celkovou efektivitu zařízení a významně se odráží ve výrobním čase a úsporách nákladů.

„Společnost Loma spolupracuje s potravinářským průmyslem již více než 50 let a naše týmy se snaží porozumět výzvám, kterým čelí výrobci a zpracovatelé potravin,“ uvedl Toby Kemp, ředitel marketingu a inovací společnosti Loma. „Vždy navrhujeme naše výrobky s ohledem na zákazníky, od nichž se zpětně dozvídáme, jak naše nové systémy CW3 RUN-WET® Combo a CW3 RUN-WET® Checkweigher pomáhají zvyšovat efektivitu výrobní linky a zlepšovat celkovou bezpečnost potravin.“

Návrat na blog

PŘÍPADOVÁ STUDIE: Bakkavor šetří čas a peníze s RUN-WET

Přečtěte si, jak CW3 RUN-WET poskytoval rychlejší a snazší čištění pro zvýšení efektivity linky.