Skip to main content Skip to footer site map

Kwaliteit en certificering

Loma Systems was het eerste productinspectiebdrijf in de sector die de ISO 9001-certificering behaalde. Ons kwaliteitsbeheerssysteem staat in het brandpunt van alles wat we doen en voldoet in combinatie met onze meetnormen en -procedures ruimschoots aan de vereisten van ISO 9001.  Onze cultuur is gestoeld op betrouwbaarheid, veiligheid, klantentevredenheid en voortdurende verbetering.

Hierna vindt u de certificaties die wij behaalden: